تبلیغات
با سلام دوست عزیز
توضیحاتی در مورد ارسال لینك
1) برای ارسال لینك خود در اول باید لینك باكس را در وب خود قرار داده باشید و اگر شما باكس را قرار نداده و ارسال لینك كنید بی فایده است

نام لینك : [namebox value=(33)]
آدرس لینك : [webbox value=(33)]
ایمیل شما : [mailbox value=(33)]
پیام شما : [commentbox]
  [savecookie value=(ذخیره شدن اطلاعات شما)]

[privatecom value=(لینك باكس را در وبم قرار داده ام)]

  [submitbtn value=(ارسال)] [resetbtn value=(پاك كردن)]

Designed by E-SOFt.mihanblog.com